Om Itancan Consulting

Vi är specialister inom systemutveckling:

  • Serversida och systemintegrationer
  • Appar för iOS och Android
  • Hårdvarunära system

Våra två huvudsakliga verksamhetsgrenar:

  • Konsulter inom systemutveckling
  • Skräddarsydda mobila lösningar

Våra kunder är stora konsultköpare såväl som mindre företag med specialanpassade behov.

Historik, idag och framtid

Vi startade 1999 med inriktning systemutveckling inom Telekom.

Idag är vi 25 personer med fördjupad kompetens och en bredare inriktning.

Våra seniora konsulter verkar över ett brett fält, och vår produktutveckling använder sig av modern mobil teknologi.

Vi välkomnar framtidens IT system för ökad mobilitet. Vår väg framåt är att hjälpa fler företag att bygga mobila lösningar för en mer lönsam verksamhet.